Hastane Güvenliği

Hastane Güvenliği

  • Hastanelerde düzenli sağlık hizmetinin sağlanması,
  • Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması
  • Personel ve hastaları rahatsız edici her türlü unsurların önlemlerinin alınması,
  • Dilencilerin ve izinsiz giriş yapabilecek kişilere karşı kontrolün sağlanması,
  • Hırsız ve yankesicilerin takip ve kontrol edilmesi,
  • Polikliniklerin sürekliliğinin ve hizmetinin sağlanması,
  • Yakıt ve gaz kullanılan alanların muhafazası ve güvenlik önlemlerinin alınması,
  • Acil çıkış ve ambulans’ a ait alanların boşaltılarak hareket alanlarının açık kalmasını sağlamak.